Select Page

Activitats amb famílies

Oferim un suport i acompanyament personalitzat a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.

Implicar-se més i millor en el desenvolupament, criança i acompanyament dels seus fills i filles, accedir a més informació i recursos, amb més capacitat d’acció per aplicar en els diferents àmbits de la seva vida: personal, laboral, familiar, etc.

Enfrontar-se als conflictes de forma positiva i d’aquesta forma prevenir situacions de major risc en el nucli familiar.

Espai Familiar

Per famílies amb nens i nenes menors de 3 anys. Espai de joc i de relació amb materials adequats a l’edat. Activitats amb intencionalitat psico-educativa. Divertir-se, explorar, conèixer coses noves i aprendre a relacionar-se.

Acompanyament familiar especialitzat

Abordatge socioeducatiu des del treball individual i grupal amb les famílies del Centre Obert. Garanteix un treball més acurat i extens amb l’entorn familiar de l’infant i orientar, si s’escau, a un treball especialitzat.

Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc (0-12 anys),

Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc (13-17 anys)

Contacta amb nosaltres. Involucra't.

Pots col·laborar amb nosaltres de diverses maneres. Totes i cadascuna d’elles ajudaran a desenvolupar la missió de l’entitat amb èxit.

Carrer del Pedraforca, 29, 08905 Hospitalet de Llobregat

Truqueu-nos: 93 551 49 73