Select Page

A continuació reproduïm l’entrevista que ha publicat Xarxanet sobre la nostra activitat comunitària i que explica en què consisteix el Projecte d’Intervenció Cohesió Social (PICC) que duen a terme.

Abans que en parlis sobre el PICC que dueu a terme des de l’Associació Esplai La Florida, ens pots explicar breument quina és la vostra missió i què és el que feu?
La nostra missió és l’educació dels infants i els joves, posant especial èmfasi en els col·lectius vulnerables, amb voluntat transformadora i d’inclusió social. L’educació en valors és l’ eix fonamental de la nostra acció i el principal àmbit d’actuació és el temps lliure dels infants i els joves.
L’entitat comença a caminar l’any 1984 amb monitors i monitores voluntàries que combinen els estudis i la feina amb l’activitat de l’Esplai. Deu anys més tard el projecte es consolida en el barri, realitzant activitats amb totes les escoles de l’entorn i treballant en xarxa amb persones i entitats de La Florida i Les Planes.
Conforme l’activitat de l’esplai avança i pren forma, es desenvolupen diversos projectes que consoliden la visió socioeducativa i comunitària que l’entitat té en l’actualitat.

I en què consisteix el Projecte d’Intervenció Comunitària i Cohesió Social (PICC)?
Es tracta d’un projecte viu i en permanent moviment que parteix de la reflexió i diagnòstic previ de la nostra entitat i del barri de la Florida-Les Planes. Consisteix en impulsar un procés comunitari de desenvolupament del nostre entorn, dinamitzant un teixit associatiu que ant rere any ha anat perdent força en el barri, augmentant la relació i les activitats dels infants en el barri, potenciant la implicació dels i les joves que encara no han trobat el seu lloc en la seva comunitat i proposant nous espais adreçats a la formació i acompanyament de les persones adultes en el seu entorn, i propiciant l’intercanvi entre les diferents cultures i sensibilitats.
Això es concreta en diverses línies d’acció, algunes planificades amb anterioritat, d’altres fruit de la demanda o de l’autogestió dels diferents participants, per la qual cosa cadascuna amb té duracions i plantejaments diferents.

Quan fa que està en funcionament i com va sorgir la idea d’engegar-lo?
El projecte com a tal funciona des de fa dos anys. Sorgeix de les necessitat detectada per la nostra entitat i per altres agents del barri. Es va fer un diagnòstic on es va fer palès que les creixents dificultats que es viuen al barri han anat en detriment del seu teixit associatiu i de les activitats col·laboratives i de voluntariat que s’hi havien desenvolupat.
I per altra banda, per la desaparició d’altres projectes anteriors, que podien fer aquesta funció, com per exemple els Plans de Desenvolupament Comunitari. Malgrat que els majors problemes es detecten entre la població jove i adulta, en el nostre projecte hem donat molta importància al treball amb la infància, fent una mirada a mig i llarg termini de les millores que pot aportar aquest PICC La Florida.

Quins agents participen al projecte i com treballeu en xarxa?
Treballem de forma conjunta amb tots els agents del barri. A més a més, treballem de forma intensa amb els Serveis Socials del districte, amb el dia a dia de diferents centres educatius, amb la Xarxa 0-12 de La Florida, amb el Pla d’Infància i el grup de Participació, i amb la nostra pròpia xarxa de suport en el Consell de l’Esplai a l’Acció Social.

Què us proposeu amb el PICC de cara al futur?
Ens proposem dues línies de treball. D’una banda, reiniciar un renovat  Estimem La Florida,  un magnífic projecte comunitari que va funcionar fa uns anys amb la implicació de molts agents i edats.
D’altra banda, dissenyar un projecte específic des de diversos punts de vista, però també comunitari, a l’entorn de la nostra nova seu en el carrer Llorer, en el barri dels Blocs de La Florida-les Planes.

Més informació.