Select Page

Aprenentatge Servei (APS)

És la millor eina per treballar la participació dels infants i sobretot dels grups de joves.

Des del Casal Jove s’impulsen accions d’Aprenentatge i Servei a partir de les quals els i les joves promouen transformacions en el seu entorn més proper, se senten útils, desenvolupen capacitats i proposen millores per a la seva comunitat.

En l’ApS es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. És una proposta innovadora que parteix d’elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l’adquisició d’aprenentatges.

A més a més del consolidat projecte d’ApS “Joves pel Barri” aquest curs hem realitzat un nou projecte “En la seva pell” fruit de la relació entre la tasca del Casal Jove i l’Obra Social de Sant Joan de Déu.

L’any 2007 vam començar aquest projecte d’Aprenentatge Servei on les entitats corresponsables érem l’Intitut Eduard Fontseré i l’Esplai La Florida. Hem seguit treballant de forma continuada, i actualment el projecte està consolidat. Té un lloc de privilegi no només en el barri sinó també en la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

Cada curs, 20 joves de Batxillerat (16-17 anys) d’aquest centre de secundària participen en el projecte, conjuntament amb els seus tutors, l’equip educador de l’Esplai i prop de 250 infants de 3 a 12 anys que participen de les activitats de lleure.

Es tracta de proporcionar als joves una doble experiència estretament vinculada i articulada: una formació específica d’iniciació al voluntariat i un període de voluntariat a L’Esplai a la Florida donant suport als monitors/es en les seves tasques.

Objectius d’aprenentatge

  • Sensibilitzar-se envers temàtiques socials i la importància i necessitat del treball voluntari en la nostra societat i entorn més proper
  • Reflexionar i intercanviar experiències sobre la tasca voluntària i els aprenentatges que es dedueixen d’aquestes.
  • Millorar les habilitats i capacitats individuals posant-les al servei dels altres
  • Comprometre’s i participar activament durant tot el procés.

Objectius del servei

  • Proporcionar un suport real i útil als monitors i monitores en les activitats diàries de l’esplai.
  • Promoure la implicació de joves compromesos en les dinàmiques del barri.

El projecte té una duració de tot el curs. Durant el període d’octubre a desembre es realitza la formació teòrica.  Després, en dos torns (gener-març o març-juny) els i les joves fan un voluntariat que dura un trimestre, en sessions de quatre hores setmanals.

Al final de curs es fa un tancament tant a nivell reflexiu com festiu, valorant els resultats i les experiències.

Els aprenentatges teòrics s’avaluen dins el currículum escolar dels joves.

JOVES PEL BARRI

L’any 2007 vam començar aquest projecte on les entitats corresponsables érem l’Intitut Eduard Fontseré i l’Esplai La Florida. Hem seguit treballant de forma continuada fins l’actualitat aprofundint-lo i enriquint-lo. Té un lloc de privilegi no només en el barri sinó també en la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

Cada curs, 20 joves de Batxillerat (16-17 anys) d’aquest centre de secundària participen en el projecte, conjuntament amb els seus tutors, l’equip educador de l’Esplai i prop de 250 infants de 3 a 12 anys que participen de les activitats de lleure.

Es tracta de proporcionar als joves una doble experiència estretament vinculada i articulada: una formació específica d’iniciació al voluntariat i un període de voluntariat a L’Esplai a la Florida donant suport als monitors/es en les seves tasques.

 

Altres projectes realitzats o acompanyats al llarg de la nostra història:

INFANTS PEL CIVISME: Mantenim el barri guapo! Un projecte d’APS amb el grup d’infants petits de l’esplai amb el que volia despertar en els infants la necessitat per cuidar el nostre barri i fer arribar a la resta d’infants de l’esplai i del barri la necessitat de que ells també ho fessin.

COMPARTIM DRETS, un projecte d’aprenentatge i servei vinculat a la ciutadania. Aquest projecte s’inicià en el curs 2008-2009 com a experiència pilot en el marc de l’assignatura d’Educació per la Ciutadania d’un grup de 3r d’ESO de l’nstitut Eduard Fontseré. Aquest projecte es va adreçar a un grup-classe de joves, els quals realitzava un treball d’investigació sobre 4 entitats de la ciutat que treballaven pels drets humans. Amb la finalitat de difondre posteriorment aquests drets humans entre 3 escoles de primària i durant un acte de visualització a la comunitat.

 

Contacta amb nosaltres. Involucra't.

Pots col·laborar amb nosaltres de diverses maneres. Totes i cadascuna d’elles ajudaran a desenvolupar la missió de l’entitat amb èxit.

Carrer del Pedraforca, 29, 08905 Hospitalet de Llobregat

Truqueu-nos: 93 551 49 73