Select Page

Informació econòmica

  • Compres i altres despeses 37% 37%
  • Personal 57% 57%
  • Altres despeses de gestió 9% 9%
  • Amortitzacions 1% 1%
  • Usuaris/es 46% 46%
  • Serveis 6% 6%
  • Donacions 3% 3%
  • Subvencions públiques 46% 46%

Contacta amb nosaltres. Involucra't.

Pots col·laborar amb nosaltres de diverses maneres. Totes i cadascuna d’elles ajudaran a desenvolupar la missió de l’entitat amb èxit.

Carrer del Pedraforca, 29, 08905 Hospitalet de Llobregat

Truqueu-nos: 93 551 49 73