Select Page

Visió

La nostra visió està centrada en la persona com a protagonista i motor de canvi. La participació activa en el funcionament del projecte per part de tots els sectors:

  • equip educador, famílies i sobretot els infants i joves.

Contacta amb nosaltres. Involucra't.

Pots col·laborar amb nosaltres de diverses maneres. Totes i cadascuna d’elles ajudaran a desenvolupar la missió de l’entitat amb èxit.

Carrer del Pedraforca, 29, 08905 Hospitalet de Llobregat

Truqueu-nos: 93 551 49 73