Select Page

Projecte PICC

Es tracta d’un projecte viu i en permanent moviment que parteix de la reflexió i diagnòstic previ de la nostra entitat i del barri de la Florida-Les Planes.

Consisteix en impulsar un procés comunitari de desenvolupament del nostre entorn, dinamitzant un teixit associatiu que ant rere any ha anat perdent força en el barri, augmentant la relació i les activitats dels infants en el barri, potenciant la implicació dels i les joves que encara no han trobat el seu lloc en la seva comunitat i proposant nous espais adreçats a la formació i acompanyament de les persones adultes en el seu entorn, propiciant l’intercanvi entre les diferents cultures i sensibilitats.

Adreçades a infants i a joves:

 • L’Esplai es Mou: activitats setmanals fixes, que es desenvolupen en diferents llocs del barri (espais de persones grans, associacions, parcs, etc.)
 • Organització d’activitats lúdico-esportives obertes i gratuïtes els dissabtes en diferents places del barri
 • Cada curs proposem als i les joves que ho vulguin, participar en un projecte en benefici de la comunitat que ells i elles mateixos poden escollir. 
 • Potenciar la participació dels i les joves en les estructures de participació de l’entitat i el barri a través del treball en diferents assembles i comissions.

 

Adreçades a entitats i a adults:

 • Organitzar activitats generals i obertes a la participació de tot el barri, en les que participen diferents col·lectius i la enorme diversitat cultural.
 • Donar suport actiu i col·laborar en a la tasca realitzada per la comunitat d’aprenentatge de l’escola Joaquim Ruyra en el barri
 • Donar suport actiu i col·laborar amb el paper que fa la Comissió de Festes i el Pla Integral Blocs La Florida
 • Implicar-nos molt activament i donar suport a totes les iniciatives, ja siguin des de la ciutadania, ja siguin des de la iniciativa público-privada que impliquin el treball corresponsable positiu i la millora dels barris
 • Proposar grups d’interès (lúdics o formatius) que funcionen de forma el més autònoma possible: música, dansa, teatre, conversa, etc.
 • Posar els mitjans necessaris per a incloure diversitat dins de les activitats quotidianes de l’entitat (acompanyament personal, mediació…)
 • Participar activament en diferents xarxes i fòrums que existeixen en la ciutat.

Contacta amb nosaltres. Involucra't.

Pots col·laborar amb nosaltres de diverses maneres. Totes i cadascuna d’elles ajudaran a desenvolupar la missió de l’entitat amb èxit.

Carrer del Pedraforca, 29, 08905 Hospitalet de Llobregat

Truqueu-nos: 93 551 49 73