Select Page

Punt Òmnia

Té la seu en el carrer Pedraforca, 29. Funciona de dilluns a dissabte durant tot l’any.

El seu projecte és transversal, adreçat als infants, als joves, a les famílies i a la gent gran del barri. Treballa l’educació al llarg de la vida, l’ús saludable i aplicat de les noves tecnologies, alfabetització digital, el coneixement de les eines sociodigitals, la robòtica educativa, la fabricació digital, xarxes d’intercanvi, la creació d’un espai d’apoderament femení… En el Punt Òmnia es fomenten nous aprenentatges, experiències i vivències entre els habitants del barri, el contacte entre diversos col·lectius i entitats del barri i de la ciutat. Es fomenta el voluntariat i es potencia el treball en xarxa, i les xarxes col·laboratives.

 

 

​ACTIVITATS PER A INFANTS

Treballem amb infants de 6 a 12 anys, dividits en dues franges d’edat: de 6 a 7 anys i de 8 a 12 anys.

Els objectius comuns que ens plantegem són els següents:

– Treballar l’ús de les noves tecnologies de forma saludable.
– Aprendre a utilitzar la tecnologia com a eina de canvi social.
– Conèixer eines socio-digitals de contingut lúdico-cultural.

ACTIVITATS PER A ADULTES I GENT GRAN

Aquest col·lectiu engloba a totes les persones que es troben dins de la franja d’entre 18 i 60 anys i més grans de 60. En general, les activitats estan pensades per que es realitzin de manera conjunta, totes dues franges d’edat; tot i que hi ha activitats especialment dirigides a les necessitats que presenten cadascuna d’elles de manera específica. Els objectius generals que marquem treballar amb aquest col·lectiu són:

– Treballar amb material audiovisual.
– Ampliar la xarxa social.
– Actualitzar les eines socio-digitals de les persones.

Treballem amb tres eixos ( aprenentatge, ocupabilitat i comunitat)

ACTIVITATS INTERGENERACIONALS

Les activitats de dissabte són intergeneracionals i de caràcter lúdic.

Digi-Biblio: Aquesta activitat pertany al eix d’acció comunitària, sent un espai intergeneracional de lectura i cerca en termes culturals. Es formaran parelles entre persones grans o adultes i infants, per tal de que sigui un espai d’interacció i d’aprenentatge recíproc.
– Racons digitals: Com en el cas anterior aquesta també és una activitat intergeneracional de caràcter comunitari, ja que l’objectiu es establir un espai d’oci digital saludable compartit entre persones adultes, gent gran i infants.

ACTIVITATS PER A JOVES

Aquest col·lectiu comprèn edats d’entre els 12 i els 18 anys. Posem especial èmfasi en treballar sobre activitats que pertanyen a l’eix d’aprenentatge. Els objectius que ens marquem amb aquest col·lectiu són:

– Dotar de recursos digitals que puguin utilitzar com a eina d’estudi.
– Crear una opinió crítica sobre l’ús de les tecnologies.
– Crear projectes comunitaris a través de les noves tecnologies.
– Els punts d’estudi

ACTIVITATS PER A DONES

Aquest col·lectiu, tot i que per franja d’edat es trobaria dins del marc de persones adultes i gent gran, obrirem un nou espai per treballar específicament amb aquest col·lectiu a banda de l’edat.

Els objectius amb els quals obrim aquest espai són:

– Crear un espai propi, per tal de fomentar l’intercanvi d’experiències i ampliar la seva xarxa comunitària.
– Potenciar l’ús de noves eines socio-digitals com a recurs per l’apoderament.

Contacta amb nosaltres. Involucra't.

Pots col·laborar amb nosaltres de diverses maneres. Totes i cadascuna d’elles ajudaran a desenvolupar la missió de l’entitat amb èxit.

Carrer del Pedraforca, 29, 08905 Hospitalet de Llobregat

Truqueu-nos: 93 551 49 73