Select Page

Acció educativa

L’Esplai LaFlorida s’adreça als infants i joves de 3 a 17 anys i pren forma a través de les grans línies d’acció i projecte: L’Esplai infantil, el Casal Jove, els Grups i activitats de cap de setmana i les Activitats de vacances.

En el marc dels drets dels infants

 • dret a l’educació i la cultura
 • dret a jugar i a divertir-se

entesa com…

 • visió integral i inclusiva de l’educació
 • l’acció i la reflexió
 • la relació amb els altres

treballant…

 • macrocompetències (unesco)
 • les intel·ligències múltiples
 • hàbits i rutines de pensament
 • pensament crític i creatiu
 • la iniciativa, l’autonomia i l’autogestió
 • treball en equip

mitjançant…

 • promoció i organització d’activitats en els àmbits del joc i la joguina, l’expressió artística i musical, la salut, la tecnologia i la comunitat.
 • les vivències personals i grupals
 • la col·laboració amb el món escolar i el suport a l’èxit educatiu.
 • la col·laboració amb el món cultural

els projectes: àrees de joc, d’expressió i de salut

 • l’esplai infantil (3-12)
 • el casal jove (13-17)
 • els grups i activitats de cap de setmana (3-17)
 • les activitats de vacances (3-17)
 • la pequeteca (0-6 )
 • la sala d’estudi i la biblioteca (3-17)
 • el projecte de ludoteca (0-6)
 • el menjador i l’acollida escolar
 • els tallers d’anglès i de suport a l’estudi
 • junts i millor (la participació de les famílies)

Salut

La salut és un estat de benestar complert, és a dir: físic,mental, i social.

És important el que mengem, l’aire que respirem, l’ambient que ens envolta i les persones que tenim aprop. Però també som importants nosaltres. El propi concepte que tenim de nosaltres mateixos és clau per a obtenir benestar i un estat saludable. Per tant, tindrem els fonaments en aquest tres valors: un mateix, l’entorn proper i el mediambient.

Treballem els valors de tenir cura d’un mateix, treball en equip, responsabilitzar-se de l’entorn i el medi ambient i la constància

Joc i Joguina

El joc té un paper essencial en la vida d’infants i joves, mitjançant el qual allibera tensions i canalitza conflictes, descobreix l’adquisició d’unes noves capacitats i té l’oportunitat d’utilitzar els objectes que l’envolten de

molt diverses maneres.

És també el seu principal mitjà d’expressió: jugant aprèn a estimar, a entendre’s amb els altres, a determinar les regles del joc i a acceptar-ne les dels seus companys.

Treballem els valors de la imaginació, la curiositat i el descobriment, l’autonomia i el plaer.

Expressió Artística i Musical

Donar eines d’expressió per poder comunicar i comprendre tot allò que passi dins del seu jo interior i aprendre a reconèixer i gestionar les pròpies emocions i les dels altres per donar qualitat a les relacions socials.

Ens adrecem a les potencialitats de cada infant i jove, sempre mantenint la satisfacció de plaer i el benestar, donant valor al procés, més que al resultat.

Contemplem tres vessants:

 1. Expressió verbal i escènica
 2. Expressió plàstica
 3. Expressió musical i corporal.

Treballem els valors de la creativitat, la sensibilitat, l’empatia i la confiança.

Comunitat i Tecnologia

Tots els projectes de l’entitat tenen una mirada comunitària que els recorre transversalment.

Tanmateix, per la seva gran importància, des d’aquesta àrea fem incidència de forma específica en els següents objectius:

 • Promoure l’apoderament dels infants, joves i famílies des de la interacció social.
 • Fer comunitat:fomentant sentiment de pertinença, i animant o acostant al gust per la cultura (cultures)
 • Promoure l’accés a les tecnologies i a les noves xarxes de comunicació, i facilitar-ne l’ús.

 

Treballem els valors de:
la participació, el civisme, la diversitat, la comprensió crítica de l’entorn i el gust per la cultura.

Contacta amb nosaltres. Involucra't.

Pots col·laborar amb nosaltres de diverses maneres. Totes i cadascuna d’elles ajudaran a desenvolupar la missió de l’entitat amb èxit.

Carrer del Pedraforca, 29, 08905 Hospitalet de Llobregat

Truqueu-nos: 93 551 49 73