Select Page

Acció en xarxa

Un dels principals eixos de treball en la nostra entitat és el treball en xarxa i la coordinació amb els agents educatius, culturals i socials dels barris de La Florida i Les Planes.

El treball en xarxa ens caracteritza i ens identifica. Som relacionals.

El projecte pren forma a través de les relacions que establim a la comunitat, el barri, la ciutat.

Aquesta manera de fer, de donar forma a la nostra tasca ha estat fruit d’un procés de reflexió i experiència al llarg de molts anys, i del convenciment que només treballant en i amb la comunitat s’assoleixen veritables transformacions personals i socials, teixint juntes una comunitat local forta.

Treballem conjuntament amb diferents agents, entitats i comissions:

A nivell Educatiu

 

A nivell Socioeducatiu

Programa Municipal per a la infància i l’adolescència.

 •  Coordinació amb els diferents serveis
 • Casa d’Infants, Centres de Salut Mental
 • Infanto Juvenil (CSMIJ), Baula (atenció
 • primerenca), SATEF (Servei d’atenció
 • terapèutic per a famílies),
 • SAFE (Servei d’Atenció a la Família extensa)
 • EMOS (Equips de Medi Obert)

 

A nivell Comunitari

 • Pla Integral Les Planes Blocs Florida
 • Espai de Ciutadania
 • Comissió de festes del barri
 • Associació de veïns

També formem part

 

Contacta amb nosaltres. Involucra't.

Pots col·laborar amb nosaltres de diverses maneres. Totes i cadascuna d’elles ajudaran a desenvolupar la missió de l’entitat amb èxit.

Carrer del Pedraforca, 29, 08905 Hospitalet de Llobregat

Truqueu-nos: 93 551 49 73