Select Page

Acció social

Acompanyar, facilitar, donar suport, establir ponts, donar protagonisme, procurar el benestar personal dels infants, joves i famílies que participen en l’entitat.

en el marc dels drets dels infants…

 • dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat
 • dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa, lliure i digne

entesa com…

 • la identitat personal i construcció de resiliència.
 • el suport i l’acompanyament personal
 • promoció d’estils de vida i conductes saludables de l’infant i adolescent.
 • identificació de situacions i prevenció del risc social i de la desprotecció.

treballant…

 • definint i establint el nombre i intensitat del suport necessari per a cadascú
 • establint els nivells de seguiment
 • establint ponts i connexions amb la comunitat
 • atenció -individual o familiar- dins dels principis ètics, de dignitat i drets
 • assertivitat, autoestima, gestió dels problemes i de l’estrès

mitjançant…

 • el treball i seguiment individualitzat, grupal, amb la família i amb els agents socials de la comunitat
 • la col·laboració amb els agents socials del territori

els projectes

 • clau (3-12 anys)
 • atenció diürna (centre obert) (3-12)
 • acompanyament socioeducatiu per  adolescents en situació de risc (13-17)
 • intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc (0-17)
 • suport a les famílies amb infància (0-3) en situació de risc
 • alimentació saludable (probitas i educo)
 • Proinfancia (Obra Social de la Caixa)
 • prestació en benefici de la comunitat

Treball i seguiment individualitzat

L’atenció socioeducativa adequada a les necessitats de l’infant, que proposa suports i un pla de treball específic per a cadascú.

Això es concreta en un itinerari personalitzat a través dels serveis i activitats que ofereix l’entitat que parteix de les seves preferències i interessos.

El seguiment de tot el procés es fa a través de l’equip de l’àrea social, que actua com a referència per a l’equip educador, per a l’infant i per a les famílies.

 

Considerem diferents intensitats de suport segons el grau de vulnerabilitat dels l’infant i les família.

Treball i seguiment grupal

Tot el treball que plantegem amb els infants i joves s’orienta inicialment cap a la seva socialització i el grup exerceix una funció decisiva en aquest procés.

S’aprèn a treballar en equip, a compartir, a reconèixer i a confiar. Així, el procés de construcció de la identitat personal es desenvolupa en paral·lel a la capacitat d’establir relacions positives amb els i les altres.

El petit grup és el nucli a partir del qual treballem, seguint i analitzant les dinàmiques internes, els lideratges i altres relacions que s’hi estableixen.

Treball i seguiment familiar

Oferim un suport i acompanyament personalitzat a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.

Implicar-se més i millor en el desenvolupament, criança i acompanyament dels seus fills i filles, accedir a més informació i recursos, amb més capacitat d’acció per aplicar en els diferents àmbits de la seva vida: personal, laboral, familiar, etc.

Enfrontar-se als conflictes de forma positiva i d’aquesta forma prevenir situacions de major risc en el nucli familiar.

Treball i col·laboració amb els agents del territori

Tots els projectes de l’entitat tenen una mirada comunitària que els recorre transversalment.

Tanmateix, per la seva gran importància, des d’aquesta àrea fem incidència de forma específica en els següents objectius:

 • Promoure l’apoderament dels infants, joves i famílies des de la interacció social.
 • Fer comunitat:fomentant sentiment de pertinença, i animant o acostant al gust per la cultura (cultures)
 • Promoure l’accés a les tecnologies i a les noves xarxes de comunicació, i facilitar-ne l’ús.

Participem de forma activa en diferents coordinacions, fòrums, comissions, xarxes i organitzacions de caire educatiu i socioeducatiu.

Contacta amb nosaltres. Involucra't.

Pots col·laborar amb nosaltres de diverses maneres. Totes i cadascuna d’elles ajudaran a desenvolupar la missió de l’entitat amb èxit.

Carrer del Pedraforca, 29, 08905 Hospitalet de Llobregat

Truqueu-nos: 93 551 49 73